Vibakk VVS Teknikk dimensjonerer og monterer rørledninger og rørsystemer til bolig, hytte og næringsbygg – og har til enhver tid kontroll over alle gjeldende lover og forskrifter tilknyttet fagområdet. For å bidra til at færre vannskader tilbyr vi også Vannsjekk; en kontroll av alle rom med vann og avløp, med alt utstyr det går vann gjennom, og der du får en tilstandsrapport med forslag til tiltak. Trenger Du å skifte et blandebatteri, tilkobling av opp-/vaskemaskin, varmtvannsbereder, eller montering av VVS utstyr og baderomsmøbler.Vibakk VVS Teknikk tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg. Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg. Drift og vedlikehold av alle anleggstyper, serviceavtaler kan lages. Montering av vann- og avløpsledninger, varmeanlegg, montering av baderomsutstyr, vannutkaster, varmtvannsbereder osv.